Clubblad Zeijer Kraantie

Het ZEIJER KRAANTIE is een contactorgaan voor alle verenigingen in de voormalige schoolkring Zeijen. Dit blad wordt op maandagavond van de week van verschijning in eigen beheer vervaardigd door vrijwilligers. De redactie en administratie berusten bij S.V.Z.

Verschijning: éénmaal per 2 weken (behalve in de zomervakantie)

Oplage: circa 400 exemplaren

Abonnementsprijs: € 18,- per jaargang

Eénmalige advertenties van particulieren worden gratis geplaatst

Administratie:

Henk Klijn Hesselink, Zuiderstraat 1, 9491 AR, Zeijen, tel 291891 mail: henkKH@gmail.com

Redactie: redactie@zeijerkraantie.nl

Jenny van Oudheusden, Hoofdstraat 41, tel 291418 / info@reproservicezeijen.nl

Klachten over bezorging en voor inleveren van advertenties:
Jenny van Oudheusden (Drukkerij Repro Service) Hoofdstraat 41, tel. 291418

Maandag t/m vrijdag 9.00 uur – 12.00 uur en 13.30 uur – 17.30 uur.

Kopij:

Inleveren bij de redactieleden, uiterlijk op de vrijdag, voorafgaande aan de week waarin het krantje verschijnt.

Duidelijk getypt en op het kraantieformaat (123 x 185 mm.), dus direct plaatsbaar.
Klik hier om een Word sjabloon te downloaden >

Te lange artikelen kunnen worden ingekort door de redactie en in verband met de beschikbare ruimte kan de redactie besluiten kopij niet te plaatsen.

Kopij kan bij wijze van uitzondering – maar alleen na voorafgaand overleg met de redactie – tot maandag 12.00 uur worden ingeleverdTerug