Sportvereniging Zeijen

Mooie prijs in "restant" loten Grote Clubactie 2017.......

6-11-2018

 Ieder jaar doet S.V.Z mee aan de grote clubactie. Van ieder lot krijgen wij 80% voor de clubkas. Vorig jaar hebben we een aantal loten over gehouden, deze vervallen dan aan de vereniging.

Nu is er op één van die loten een prijs gevallen. Het gaat om de 3e prijs en het is een waardebon van 2500 euro voor een vakantie, te besteden bij Vacanceselect. Wij willen deze prijs nu aanbieden aan een ieder die hiervoor belangstelling heeft. Wij hebben geïnformeerd bij Vacanceselect of we de prijs ook mogen opdelen in 5 stukken van 500 euro. Hier was geen bezwaar tegen.

Wij bieden de prijs dan ook aan voor de hoogste bieder. Men kan bieden op het totaal bedrag van 2500 euro, maar men kan ook aangeven dat men belangstelling heeft voor een gedeelte.

Heeft U belangstelling voor deze prijs of een gedeelte hiervan, stuur dan een mail naar jans.takens@hetnet.nl

Een ieder kan tot 19 november a.s. een bod uitbrengen. De hoogste bieder gaat voor. Voor meer informatie over de vakantie mogelijkheden kunt u kijken op www.vacanceselect.com

SVZ leden contributie verhoging

15-10-2018

Hierbij informeren we u dat op de algemene leden vergadering 28 september j.l. is besloten dat de verenigingscontributie voor seizoen 2018/2019 wordt verhoogd. Directe aanleiding voor dit zijn de toenemende kosten, met name zaalhuur, en afnemende ledenaantal.

De contributiebedragen voor de sporters:

Senioren € 43,00 per kwartaal (was € 38,00)

Junioren € 25,00 per kwartaal (was € 23,80)

De minimale jaar contributie voor donateurs wordt met 2 euro verhoogd tot 15 euro.

De prijs van het Zeijer kraantie blijft € 22,00 per jaar, indien betaald per automatische incasso € 20,00. Abonnees van het kraantie die nog niet per incasso betalen kunnen dit tot 1 november als nog wijzigen om 2 euro korting te krijgen voor dit seizoen d.m.v. het invullen van online aanmeldformulier https://goo.gl/forms/ZmqrgjM0XUbLQhwy1 of het invullen en ondertekenen van bijgevoegd machtigingsformulier en deze te retourneren aan onderstaand adres

Mvg, Henk Klijn Hesselink (SVZ Ledenadministratie) E-mail: svzleden@gmail.com

Adres: Zuiderstraat 1, 9491 AR Zeijen

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

14-10-2018

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd op 30 oktober 2018:

De kwartaalcontributie okt. – dec. 2018 (Senioren € 43,00 Junioren € 25,00 )

De jaarcontributie seizoen 2018/ 2019 voor donateurs (€ 15,00 of hoger indien afgesproken) op 30 november 2018:

De jaarcontributie seizoen 2018/ 2019 voor het Zeijer Kraantie (€ 20,00)

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink

SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com

T:291891

Jumbo sparen voor je vereniging

14-10-2018

Als SVZ hebben we dit jaar mee gedaan aan de spaaractie met de Jumbo winkels in Assen. De klanten kregen spaarpunten die ze konden doneren aan SVZ. Als vereniging hebben we een bedrag 387,38 euro bijeen gespaard. Voor dit bedrag konden wij dan materialen bestellen.


Wij hebben de onderstaande materialen aangeschaft voor SVZ:

3 waterzakken, 2 zaalvoetballen, 1 ballenzak deluxe, 30 bidons, 3 bidon kratten, 5 precisiebogen, 3 ballentassen voor 12 ballen.


Wij willen iedereen bedanken die heeft mee gespaard voor SVZ.


Bestuur S.V.Z.

FC Groningen On Tour

10-10-2018

Verslag jaarvergadering SVZ d.d. 28 september 2018

5-10-2018

Jans Takens opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

In het kort werd het vorig seizoen en het huidige seizoen per afdeling besproken. Helaas zijn er dit seizoen ongeveer 60 leden minder dan vorig jaar.

Vervolgens kwam het financieel verslag aanbod. Helaas heeft SVZ afgelopen seizoen te kampen gehad met een verlies van €5000,-.
Besloten, door de vergadering, is om de contributie te verhogen tot € 43,- per kwartaal voor volwassenen en €25,- per kwartaal voor jeugdleden tot 16 jaar. Donateurs betalen een minimum van €15,- p.p.p.j.
Namens de kascommissie doet Jorrit Veneklaas Slots kort verslag over de steekproef die zij hebben gedaan. Jorrit vraagt de vergadering om aan de penningmeester décharche te verlenen. De vergadering stemt hier mee in. Lammert Talman neemt plaats in de kascommissie

Daarna is de veldverplaatsing kort besproken.

Bij het bespreken van de bestuurssamenstelling wordt stilgestaan bij de twee openstaande vacatures.

Tijdens de rondvraag komen nog een aantal zaken ter tafel, oa de mogelijkheid om nog andere sporten aan te bieden, het sproeien van het hoofdveld, sponsoring, kleding, pestbeleid en de intentie om een rookvrije sportvereniging te worden.

Tot slot sluit Jans de vergadering iets voor half 10 en biedt namens de SVZ alle aanwezigen een consumptie aan.

SVZ Gymnastiek 2018/2019 2

23-09-2018

We gaan van 3 naar 2 groepen, dit betekent dat de tijden en groepsindeling verandert:

16.00/17.00 Peuters/ kleuters en meisjes groep 3 t/m groep 6.

17.00/18.00 Jongens groep 3 t/m Voortgezet Onderwijs en Meisjes groep 7 t/m Voortgezet onderwijs.

 

Alie Takens (contactouder gym)

SVZ brengt vanaf dit seizoen een 35 plus team in de wei

22-09-2018

Meerdere hoogbegaafde 35 + voetballers die in het verleden in het GEEL ZWART van SVZ hebben geschitterd moesten elkaar erkennen hun geest nog niet klaar te hebben te stoppen met voetbal. Deze informatie bracht Jos Jaarsma en André Emmens ertoe een sterrenteam te formeren om in een 7 tegen 7 competitie in de regio acte de précence te geven. De competitie bestaat uit 4 avonden waarbij de ploegen elk 3 wedstrijden van 20 minuten spelen. Vrijdagavond 28 september as. speelt SVZ thuis de volgende wedstrijden:

19.30 uur: SVZ 35 plus - Tynaarlo 35 plus
20.00 uur: Actief 35 plus - SVZ 35 plus
20.30 uur: SVZ 35 plus - FC Zuidlaren 35 plus

Grijp uw kans om onze mannen in eigen huis te zien schitteren.
28 september as. Aanvang 1ste wedstrijd 19.30 uur.


Prijsvraag:
Welke spelers op de foto hebben in de eerste sectie van SVZ gespeeld en wat is de gemiddelde leeftijd van deze oud eerste selectie spelers. De winnaar wordt na afloop in de kantine van het MFA bekend gemaakt en ontvangt een slagroomtaart van Jan Fleddérus De Echte Bakker.

Antwoorden kunnen tot 28 september 17.00 uur gemaild worden naar: janrenekrijthe@gmail.com

Algemene ledenvergadering SVZ

20-09-2018

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 28 september 2018 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.
Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 29-09-2017 alsmede de jaarverslagen van volleybal en voetbal zijn gepubliceerd op de SVZ website.

Klik hier voor de agenda en hier voor de bestuurssamenstelling.

Gezellig aanvangstoernooi volleybal

16-09-2018


Afgelopen zaterdag de 8e september werd door de afdeling volleybal van SVZ een aanvangstoernooi georganiseerd.
De opkomst was prima. Er konden 4 teams worden gevormd en er werd dan ook nog even lekker gevolleybald.

Daarna kon er gebarbecued worden en dat was prima voor elkaar.

Het was gelukkig droog en hoewel het niet echt nog heel warm bleef, was het nog wel goed toeven buiten.


Lees meer op Zeijen.nu »Terug