Clubblad Zeijer Kraantie

Het ZEIJER KRAANTIE is een contactorgaan voor alle verenigingen in de voormalige schoolkring Zeijen. Dit blad wordt op maandagavond van de week van verschijning in eigen beheer vervaardigd door vrijwilligers. De redactie en administratie berusten bij S.V.Z.

Verschijning: éénmaal per 2 weken (behalve in de zomervakantie)
Oplage: circa 400 exemplaren
Abonnementsprijs: € 22,00 per jaargang. Bij automatische incasso kost het abonnement € 20,00.

Eénmalige advertenties van particulieren worden gratis geplaatst

Administratie: Henk Klijn Hesselink, Zuiderstraat 1, 9491 AR, Zeijen, tel 291891 mail:
Redactie:

 

"Spelregels"voor het inleveren van kopij:

Aanleveren van kopij vóór het weekeinde op donderdag tot uiterlijk 17.00 uur.

Van tevoren aangekondigde kopij of kopij voor vooraf gereserveerde ruimte (die dus feitelijk te laat is) wordt, mits op zondag voor 21.00 uur ontvangen, vanzelfsprekend nog wel geplaatst.

Kopij aanleveren als Word-document (geen pdf-bestand) Duidelijk getypt en op het kraantieformaat (123 x 185 mm.), dus direct plaatsbaar.

Wanneer je op de onderstaande link klikt en tegelijkertijd de control knop ingedrukt houdt, wordt automatisch een sjabloon Zeijerkraantie geopend (meestal rechtsonder in je scherm). Als je hierop klikt krijg je het document in z'n geheel in beeld. Soms moet je bovenin nog de mededeling bewerking inschakelen aanklikken, en dan kun je het document gebruiken.

Klik hier om een Word sjabloon te downloaden >

Gebruik je een eigen document dan tekstblokjes maken van max. 124 mm breed en 185 mm hoog en lettertype Arial gebruiken, grootte 12 pt. 
Gelieve tekst/kopij NIET als e-mail verzenden, maar als Word-document in een bijlage bij een email-bericht voegen.
Foto's en/of afbeeldingen ook graag als bijlage bij je emailbericht voegen i.v.m. het noodzakelijke rasteren en NIET in de tekst voegen.

Vrijdag en in het weekeinde wordt dit blad definitief ingedeeld. 
Maandagochtend en -middag wordt het gedupliceerd met eigen apparatuur van SVZ en 's avonds zetten vrijwilligers het Zeijer Kraantie in elkaar.

Te lange artikelen kunnen worden ingekort door de redactie en in verband met de beschikbare ruimte kan de redactie besluiten kopij niet te plaatsen.

VRAGEN? Mail naar Terug