Clubblad Zeijer Kraantie

Het ZEIJER KRAANTIE is een contactorgaan voor alle verenigingen in de voormalige schoolkring Zeijen. Dit blad wordt op maandagavond van de week van verschijning in eigen beheer vervaardigd door vrijwilligers. De redactie en administratie berusten bij S.V.Z.

Verschijning: éénmaal per 2 weken (behalve in de zomervakantie)
Oplage: circa 400 exemplaren
Abonnementsprijs: € 22,00 per jaargang. Bij automatische incasso kost het abonnement € 20,00.

Eénmalige advertenties van particulieren worden gratis geplaatst

Administratie: Henk Klijn Hesselink, Zuiderstraat 1, 9491 AR, Zeijen, tel 291891 mail:
Redactie:

 

"Spelregels"voor het inleveren van kopij:

-  Aanleveren van kopij vóór het weekeinde op donderdag tot uiterlijk 17.00 uur.

-  Van tevoren aangekondigde kopij en bijdragen voor vooraf gereserveerde ruimte worden, vanzelfsprekend nog wel verwerkt.

-  Kopij aanleveren als Word-document , als Pdf of inDesign.

-  Foto's/afbeeldingen inleveren als Jpg/Jpeg en als bijlage bij een e-mail, dus niet ingesloten in de tekst.

-  Alle andere bestandsformaten en ook afbeeldingen die zijn ingesloten in tekst, kunnen niet worden ingelezen en zullen daarom dus niet worden       geplaatst.

-  Tekst/kopij niet als e-mail verzenden, maar als Word-document in een bijlage bij een e-mailbericht voegen en lettertype Arial gebruiken.

VRAGEN? Mail naar Terug