Downloads

Belastingdienst Formulieren

Verklaring omtrent het gedrag

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/aanvraagformulier-verklaring-omtrent-het-gedrag-natuurlijke-personen.html

Op dit formulier moeten de volgende velden worden ingevuld, dit kan alleen door het formulier te printen.

A.1
alle gegevens van de nieuwe trainer.

B.1
Naam organisatie:
Sport Vereniging Zeijen
Naam vertegenwoordiger: J. Takens
Vestigingsadres: Ubbenaseweg 7
Postcode en plaats: 9491 AA Zeijen
Land: Nederland
Telefoon: 0592 - 291299

B.2
Doel van de aanvraag:
Werkrelatie:
Functie (a) Trainer Sportvereniging
Taakomschrijving (b) : [ Invullen werkzaamheden conform art 1 van de overeenkomst]

Personen:
aanvinken nummer 81 t/m 84

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z4pl.pdf

Op dit formulier moeten alle velden worden ingevuld, dit kan alleen door het formulier te printen.

 

Documenten SVZ [ link ]

Officiële SVZ Logo's [ link ]

Officieel SVZ logo - 300px

T.b.v. het Zeijer Kraantie [ link ]Terug