Sportvereniging Zeijen

Wijziging wedstrijd SVZ 1

2-12-2023

Morgen 3 december wordt de wedstrijd van SVZ 1 tegen Muntendam niet in Zeijen gespeeld, maar op het kunstgras bij Asser Boys.
Sportpark Asser Boys, Lonerstraat 100 A, 9403 TD  Assen. Veld 4.

SVZ leden contributie blijft gelijk en incasso - SEPA Prenotificatie

22-10-2023

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene ledenvergadering 13 oktober j.l. is besloten om dit jaar weer geen verhoging/inflatiecorrectie van de verenigingscontributie voor het seizoen 2023/2024 door te voeren. De contributies blijven daarom:

Contributie senioren (16 jaar en ouder) € 55,75 per kwartaal
Contributie jeugd (12 tm 15 jaar) € 35,50 per kwartaal
Contributie jeugd (tot 12 jaar) € 28,00 per kwartaal
Donateurs per persoon € 16,50 per jaar
Zeijerkraantie (geen automatische incasso dan + €2,00) € 20,50 per jaar

Voor de abonnees van het Zeijerkraantie die nog via factuur betalen, geld nu nog een verhoging van € 2,00 t.o.v. van het bedrag hierboven vanwege de kosten die we daarbij maken. We verwachten dat deze kosten komende jaren verhoogd gaan worden. Deze abonnees kunnen per email of telefoon met de ledenadministratie contact opnemen om voortaan per automatisch incasso te betalen zonder de verhoging.

Conform de SEPA vereisten, worden alle abonnementhouders van het Zeijerkraantie, leden en ouders van leden en donateurs van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het lopende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd

Op 14 november 2023: Het jaarabonnement Zeijerkraantie jul. 2022 – jun. 2023:
● € 20,50
De kwartaalcontributie sporters okt. - dec. 2022:
● 0 t/m 11 jaar: € 27,50
● 12 t/m 15 jaar: € 35,00
● 16 t/m 99 jaar: € 55,00

De jaarcontributie donateurs jul. 2022 – jun. 2023:
● € 16,50
● hoger dan € 16,50 indien aangegeven

Leeftijdsbepaling, indien van toepassing, is op basis van aanvang van te incasseren periode. Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, of per automatische incasso wilt gaan betalen, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com
T: 0592291891

Jaarvergadering SVZ

12-10-2023

Vrijdag 13 oktober 2023 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SVZ.

Aanvang 20.00 uur in het MFA De Zeijer Hoogte.

Oproep aan alle leden om te komen.

Ook ouders van jeugdleden zijn welkom.

Grote Clubactie

6-10-2023

Op zaterdag 23 september is de Grote Clubactie weer van start gegaan. 
De Grote Clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen, krijgen wij de extra inkomsten die wij hard nodig hebben om onder andere de contributie zo laag mogelijk te houden: Een lot kost €3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar onze club gaat!

Wij hopen dat U inmiddels loten heeft kunnen kopen via onze leden van de afdelingen voetbal en volleybal van SVZ.

Mocht u onze lotenverkopers gemist hebben dan kunt u natuurlijk een lid aanspreken. Het is echter ook mogelijk om via de QR-code of via de link: https://clubactie.nl/lot/sportvereniging-zeijen/40310 loten online te bestellen. Dit kunt u nog doen tot 12 november 2023.

Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van €100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 28 november 2023. De trekkingsuitslag kunt u nalezen op clubactie.nl.

 
Wij hopen op uw bijdrage.

Contractondertekening met Erima

5-10-2023

Maandag 2 oktober 2023 is het contract verlengd tussen kledingleverancier Erima en SVZ. Van links naar rechts: Albert Flik, Jarno Noord en  Wouter Wilken van Erima.

Optreden Mooi Wark

4-10-2023

Mooi Wark kwam op onze eerste thuiswedstrijd langs voor een gast optreden. Was erg gezellig met veel volk. Mannen bedankt en tot volgend jaar.

Jaarvergadering SVZ (13 oktober 2023)

3-10-2023

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 13 oktober 2023 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.
Bijgaand treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 30-09-2022 zullen op de website van SVZ gepubliceerd worden.
Klik hier om de notulen te openen.
Klik hier om de bestuurssamenstelling te openen.

AGENDA

1.         Opening
2.         Notulen ledenvergadering d.d. 30 september 2022
3.         Ingekomen stukken en mededelingen
4.         Jaarverslag en de toekomst van:
            a) afdeling bewegen
            b) afdeling volleybal
            c) afdeling voetbal 
5.         Financieel verslag 2022/2023
6.         Verslag en benoeming van de kascommissie
7.         Vaststelling begroting 2023/2024
8.         Bestuurssamenstelling (zie bijlage)    
9.         Rondvraag
10.       Sluiting

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid.
Graag tot ziens op vrijdag 13 oktober in de “De Zeijer Hoogte”.

Namens het bestuur van S.V.Z, Jarno Noord (voorzitter)

Bezoek SVZ aan Niels Autowas

27-09-2023

Afgelopen maandag is Chris Smildiger namens SVZ naar Niels Autowas in Assen geweest.
Daar door de eigenaren van Niels Autowas een cheque van €200 ontvangen.
Haal ook een seizoenkaart bij SVZ en help mee het bedrag te verhogen voor aankomende seizoen!

 

Op foto links naar rechts:
Niels Wessels, Chris Smildiger (lid sponsorcommissie) en Arnold Wessels 

Grote club actie SVZ

25-09-2023

Op zaterdag 23 september is de Grote Clubactie weer van start gegaan. De Grote Clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen, krijgen wij de extra inkomsten die wij hard nodig hebben om onder andere de contributie zo laag mogelijk te houden: Een lot kost €3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar onze club gaat!

U kunt loten van de leden kopen door zoals u gewend bent het lotenverkoopboekje in te vullen, u krijgt dan de lotnummers op uw bankrekening.  Dit jaar kunt u, net als vorig jaar, de QR-code scannen. De loten die u koopt, ontvangt u na betaling in uw mailbox. Ook kunt u online benaderd worden door onze leden.

Dit jaar wordt de verkoop geregeld door alle leden van de afdeling voetbal en volleybal van SVZ.

Dit jaar is er ook de weer mogelijkheid tot het kopen van het SUPERLOT. Een speciaal lot dat € 150,- kost, speciaal voor kleine sponsoring en mensen met een super SVZ-hart, of een groepje mensen die op deze manier willen proberen om een mooi feestje voor de club binnen te halen en tevens de club te sponsoren. Ook hiervan gaat 80% naar onze clubkas, dit is dus €120,- per verkocht superlot. Onder alle verkochte SUPERLOTEN wordt een aparte trekking verricht. De koper van het SUPERLOT maakt 50x kans op de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij, maar daarnaast maakt hij kans om voor zijn club een superprijs te winnen: Het Grote Clubfeest t.w.v. €5.000. Een unieke feestavond bij en voor onze club! Heeft u interesse in een SUPERLOT neem dan contact op met Rieks Kooistra (0610413494 of h.kooistra@quicknet.nl).

Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van €100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 28 november 2023. De trekkingsuitslag kunt u zien op clubactie.nl.

Wij hopen op uw bijdrage.
Bestuur SVZ

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

5-07-2023

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende kwartaal van hun rekening zullen worden geïncasseerd

op 8 augustus 2023:

De kwartaalcontributie jul. - sep. 2023: 
● 0 t/m 11 jaar: € 28,00   ● 12 t/m 15 jaar: € 35,50  ● 16 t/m 99 jaar: € 55,75

De halfjaarcontributie jul. – dec. 2023:  
● 0 t/m 11 jaar: € 56,00   ● 12 t/m 15 jaar: € 71,00  ● 16 t/m 99 jaar: € 111,50

De jaarcontributie jul. 2023 – jun. 2023:
● 0 t/m 11 jaar: € 112,00 ● 12 t/m 15 jaar: € 142,00  ● 16 t/m 99 jaar: € 223,00

Leeftijdsbepaling is op basis van aanvang van de te incasseren periode
Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink, SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com T:291891Terug