S.V.Z.

Het laatste nieuws van de Sportvereniging Zeijen


SVZ vrijwilligers

22-10-2016
Vrijwilligers SVZ in actie!

Lees meer op Zeijen.nu »

S.V.Z 1

17-10-2016
Wijziging in programma:

De bekerwedstrijd Annen 1 – SVZ 1 wordt i.p.v. 23 oktober gespeeld op 20 oktober om 19.30 uur !

Lees meer op Zeijen.nu »

Grote clubactie

11-10-2016
Op zaterdag 1 oktober is de Grote Clubactie weer van start gegaan. De Grote Clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen, krijgen wij de extra inkomsten die wij hard nodig hebben om oa de contributie zo laag mogelijk te houden: 80% van de opbrengst gaat direct naar onze clubkas! Dit jaar wordt de verkoop geregeld door alle jeugdleden van de afdelingen bewegen, voetbal en volleybal van SVZ.

Om de lotenverkopers te stimuleren krijgen lotenverkopers die minimaal 20 loten verkopen van SVZ een (bioscoop)bon, tevens krijgen zij omdat zij 20+ loten hebben verkocht 65% korting op een artikel naar keuze in de webshop van Masita en een gratis toegangskaart, geldig i.c.m. 1 volbetalende persoon, voor Slagharen, Bobbejaanland of een kaartje voor Schiphol behind the scenes.

Dit jaar is er ook de mogelijkheid tot het kopen van het SUPERLOT. Een speciaal lot dat € 150,- kost, speciaal voor kleine sponsoring en mensen met een super SVZ-hart, of een groepje mensen die op deze manier willen proberen om een mooi feestje voor de club binnen te halen en tevens de club te sponsoren. Ook hiervan gaat 80% naar onze clubkas, dit is dus €120,- per verkocht superlot. Onder alle verkochte SUPERLOTEN wordt een aparte trekking verricht. De koper van het SUPERLOT maakt 50x kans op de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij, maar daarnaast maakt hij kans om voor zijn club een superprijs te winnen: Het Grote Clubfeest t.w.v. €5.000. Een unieke feestavond bij en voor onze club!

Wij hopen op uw bijdrage.

Bestuur SVZ

Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ leden contributie verhoging en afschaffing acceptgirokaart

11-10-2016
Hierbij willen we u informeren dat op de algemene leden vergadering d.d. 23 september jl. is besloten dat we een indexatie van 1,5% zullen toepassen op de verenigingscontributie voor seizoen 2016/2017. 
Directe aanleiding voor deze indexatie zijn de stijgende kosten die wij in rekening gebracht krijgen. 

De contributiebedragen voor de sporters veranderen door de indexatie  per 1 oktober 2016 in

Senioren  € 36,25 per kwartaal
Junioren € 23,40 per kwartaal
De contributie voor donateurs en abonnees van het 
Zeijer kraantie blijft gelijk: 
€ 13,00  respectievelijk € 18,00

Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

10-10-2016
 

Lees meer op Zeijen.nu »

Nieuwe groepsindeling SVZ gymnastiek

1-10-2016

We hebben nu 4 groepen:

15.00 - 15.45 Peuter / kleuters
15.45 - 16.30 Meisjes 6 t/m 9 jaar
16.30 - 17.15 Jongens 6 t/m 9 jaar
17.15 - 18.00 Meisjes 10 jaar t/m Voortgezet Onderwijs EN Jongens 10 jaar
t/m Voortgezet Onderwijs


Je mag 4 keer meedoen, daarna gaat het lidmaatschap in.
Wil men opzeggen, dan moet dit 1 maand voor afloop van het kwartaal bij de ledenadministratie (H. Klijn Hesselink).


Lees meer op Zeijen.nu »

Wedstrijden SVZ

30-09-2016

Let op!
De volgende wedstrijden staan niet in het Zeijer krantje

1 oktober 2016
Aanvang wedstrijd 09.30 uur
Aanwezig 09.00 uur
SVZ MO13 – Gorecht MO13 2
Ouder van dienst: Takens
Leiders: Leonie en Rienke
Sportpark Zeijen

8 oktober 2016
Aanvang wedstrijd 11.30 uur
Vertrek 10.40 uur
GOMOS MO13 – SVZ MO13
Vervoer: Walvius, Klijn Hesselink, vd Veen
Leiders: Leonie en Rienke
Sportpark Schapendrift, Norg


Lees meer op Zeijen.nu »

Jaarvergadering SVZ

28-09-2016

Afgelopen vrijdag vond in het MFA de jaarvergadering plaats van SVZ. De opkomst was vergelijkbaar met andere jaren. Ongeveer 15 personen.

Wat er precies besproken is kunt u natuurlijk straks teruglezen in de notulen.
In ieder geval werden Roger en Jacob bedankt voor hun inzet. Hun functies; het bijhouden van
de ledenadministratie en het voorzitterschap van SVZ, wordt na instemming van de vergadering respectievelijk overgenomen door Henk Klijn Hesselink en Jans Takens. De dames Karin Kleiker
en Rianne Nijboer hebben zich gemeld voor de vacante functie voor het onderdeel bewegen.
Dit werd uiteraard ook door de vergadering goedgekeurd.

Tijdens de rondvraag maakte Pieter Landman de vrijwilliger van het jaar bekend. Dit is ook
Jacob Noord geworden. De commissie komt hiervoor nog een keer bij hem langs.


Lees meer op Zeijen.nu »

Rabobank Clubkas Campagne

26-09-2016

Meerdere Zeijer-verenigingen doen mee aan de Clubkascampagne van de Rabobank

Stem op je club om samen doelen te bereiken!

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt dit jaar € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) beschikbaar!

Stemmen: van 4 t/m 17 oktober 2016 mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000 (inclusief BTW en schenkingsrecht) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Verenigingen ontvangen het aantal op hen uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden:
Het is voor de Zeijer-verenigingen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan de Zeijer-verenigingen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/assen-nd.

Bedankt voor jouw steun!

  • SVZ kan deze bijdrage goed gebruiken om professionele ondersteuning te financieren voor jeugdtraining en begeleiding van jeugdtrainers (voetbal en volleybal).
  • IJsclub Zeijen kan de bijdrage goed gebruiken voor de verdere aankleding en inrichting van de kantine en aanschaf van materialen.
  • De Zeijer Komedie kan de bijdrage goed gebruiken om delen van het decor te vernieuwen.
  • Stichting Zeskamp kan de bijdrage goed gebruiken om spectaculaire spellen te huren voor de deelnemers.
  • Spotlicht wil het geld gaan gebruiken voor het mede financieren van een speciale voorstelling die ze op het programma hebben staan.

Lees meer op Zeijen.nu »

Uitnodiging ledenvergadering SVZ

20-09-2016

Beste leden en ouders van leden, 

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 23 september 2016 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in “De Zeijer Hoogte”. Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang 20.00 uur.
Bijgaand (klik op MEER) treft u de agenda van deze vergadering aan. De agenda en bijlagen zullen op de website en in het Zeijerkraantie gepubliceerd worden. De notulen van 25-09-2015 alsmede de jaarverslagen van volleybal en voetbal worden gepubliceerd op de SVZ website. 

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid.
Graag tot ziens op vrijdag 23 september in de “De Zeijer Hoogte”.

Namens het bestuur van S.V.Z,

Jacob Noord (voorzitter)


Lees meer op Zeijen.nu »Terug