S.V.Z.

Het laatste nieuws van de Sportvereniging Zeijen


Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering van S.V.Z. d.d. 25 september 2015

18-11-2015

Jacob opent de vergadering met een woord van welkom om 20:10 uur.

SVZ is samen met de belangenvereniging bezig om verplaatsing van het hoofdveld te realiseren.

Het geld van de sponsorclub is gebruikt voor een airjumpy (bestaat uit 3 onderdelen) voor de afdeling gym. Daarnaast heeft SVZ ervoor gekozen om een extra AED aan te schaffen, deze komt binnen in het MFA te hangen.

Elk jaar is er een vrijwilliger van het jaar: dit jaar is dat Hillie Hingstman!

Jaarverslagen van de afdeling voetbal en volleybal zijn kort toegelicht en besproken. Het ledenaantal van gym neemt weer toe. Er is geen jaarverslag van bewegen omdat daar nog steeds geen voorzitter voor is (wie wil deze functie op zich nemen?).

Daarnaast zijn het "Zeijerkraantie", de website en de sponsorcommissie kort besproken. Er worden nog steeds reclamebord sponsoren gezocht en ook in het "Zeijerkraantie" is er ruimte voor nieuwe advertenties. De Rabobank heeft ook dit jaar weer geld toegezegd voor de jeugd. De Rabo Clubkas Campagne is ook even aangestipt.

Na de korte pauze is het financieel verslag 2014/2015 besproken, decharge is verleend door de kascommissie bestaand uit Hilleen Noord (aftredend), Bert Pathuis en Martijn Oosterheert. Jos Jaarsma is volgend jaar kascommissie lid. Tevens is de begroting voor aankomend jaar vastgesteld.

Het beleidsplan 2015-2020 is goedgekeurd.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur en ook voor de afdeling bewegen.

Na de rondvraag sluit Jacob de vergadering om 22.10 uur en biedt de aanwezigen twee consumpties aan.

Klik hier voor het volledige verslag.


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ contributie en donateursgeld

20-10-2015

In de Algemene Leden vergadering van SVZ op 25 september jl. is besloten de contributie voor dit seizoen 2015/2016 niet te verhogen
(i.v.m. de extra contributie voor de Grote Club Actie).

De contributie bedraagt:

- Senioren € 35,75 per kwartaal
- Jeugd (tot 16 jaar) € 23,- per kwartaal.

De minimale donateursbijdrage voor het seizoen 2015 - 2016 blijft € 12,75 en het Zeijer Kraantie abonnement wordt gehandhaafd op € 18,-.

INCASSO - SEPA Pre notificatie
Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat:
- de kwartaalcontributie oktober - december 2015 wordt op 2 november 2015 geïncasseerd;
- het Zeijer Kraantie abonnement wordt op 3 november 2015 geïncasseerd;
- de donateursbijdrage wordt op 5 november 2015 geïncasseerd.
Bij de incassering van elk van deze bedragen wordt de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw SVZ lidnummer.
Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met Roger Parkinds opnemen. (SVZ Ledenadministratie E-mail: )


Lees meer op Zeijen.nu »

Stratenvolleybaltoernooi 2015

11-10-2015

Zo, het zit er weer op en gelukkig dit jaar geen ernstige blessures. Dat is ieder jaar toch ook weer spannend.
Er waren slechts 7 teams aangemeld om te strijden om de wisselbeker, maar de strijd was er niet minder om. Door het lagere aantal teams, werden er wedstrijden gespeeld van 16 minuten wat voor een enkeling bijna te lang was. Er waren spannende wedstrijden bij met ook lange rallys. Een plezier om naar te kijken en ook voor de spelers was het erg leuk om wat langer te kunnen spelen.

Vorig jaar heeft de ploeg van Hoofdstraat Noord gewonnen en het was tot aan de laatste wedstrijd spannend of zij deze titel konden prolongeren of niet. Maar helaas is hen dat niet gelukt en gaat de eer dit jaar naar Zeijen Zuid.
De prijzen bestonden dit jaar ook weer uit op beide avonden een schaal met hapjes voor het hele team, wat er na zo'n fysieke inspanning wel goed in ging. Deze hapjes zijn mede gesponserd door de beheerders van De Zeijer Hoogte, Jeannet en Lammert, waarvoor zij natuurlijk hartelijk worden bedankt.
Onder het genot van een drankje werden alle wedstrijden natuurlijk nog uitbreid geanalyseerd en het was dan ook nog lang gezellig op De Zeijer Hoogte.


De uitslag is als volgt:

1. Zeijen Zuid
2. Hoofdstraat Noord
3. Loop, Made en Rheeërweg 1
4. Loop, Made en Rheeërweg 2
5. Ubbena
6. Zeijerveld jeugd
7. Zeijerveld sr.

Volgend jaar wordt het toernooi gehouden op 28 en 29 oktober, dus zet deze data alvast in je agenda. Dan hebben we volgend jaar misschien wel weer 10 teams die mee willen doen aan het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi.


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ en Rabobank clubkas campagne

30-09-2015


Lees meer op Zeijen.nu »

Sponsoren club SVZ

23-09-2015

Zaterdagavond 5 september jl. vond weer de jaarlijkse barbecue plaats van de Sponsoren Club SVZ. Dit jaar waren we te gast bij Jacob en Hilleen Noord. Jacob gaf een uitgebreide uitleg over de High Welfare Floor die hij momenteel aan het testen is in zijn proefstal.

We konden de vloer, de schone koeien en de werking van de robot goed bekijken.

Jacob, nogmaals bedankt voor de uitleg! Daarna werd er tot in de kleine uurtjes gegeten en gedronken. Het weer werkte niet mee, maar dankzij een goede voorbereiding was het prima toeven bij Jacob en Hilleen en werd het een gezellige avond.

Voor de zomervakantie is er aan SVZ een bedrag van € 4800,-- overgemaakt.

SVZ kan dit geld weer op een mooie manier besteden voor een van de sportonderdelen.

De volgende sponsoren maken deel uit van deze club:

Actio Hoogeveen (M. Walvius)
Autobedrijf Piet Brands
Autotrust Europe bv (G. van Dam)
Anne Takens
Bakkerij Fledderus (J. Fledderus en JR. Fledderus)
Loonvoerbedrijf J.H. Brouwer
Groeneveld Accountants (R. Bruinsma)
Double Lock (L. Westera)
Ganzeveld Transport
Bouwbedrijf Geerts
Bouwbedrijf Thijs
Broodjeshuis Mennega (H. Westera)
Cafe Hingstman
Friesland Campina (K. Vos)
Heidinga Accountants
Henk Bousema
High Welfare Floor (J. Noord)
Multimate Gieten ( S. Veneklaas-Slots)
Pathuis & Partners
Rugkliniek Iprenburg
Mts. Emmens (E. Emmens)
Roger Parkins
Jt. Ruinemans

Ook lid worden van de Sponsoren Club SVZ?

Aanmelden of informatie inwinnen kan bij een van de volgende personen:

Jan Roelof Fledderus 0592-291536
Gerrit Geerts 0592-291402
Klaas Vos 0592-291891
Jurgen Warners 0592-291608


Lees meer op Zeijen.nu »

Grote Clubactie SVZ

21-09-2015

Op zaterdag 19 september is de Grote Clubactie weer van start gegaan. De Grote Clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen, krijgen wij de extra inkomsten die wij hard nodig hebben om oa de contributie zo laag mogelijk te houden: 80% van de opbrengst gaat direct naar onze clubkas! Dit jaar wordt de verkoop geregeld door alle jeugdleden van de afdelingen voetbal en volleybal van SVZ. Mocht u de lotenverkopers hebben gemist maar wilt u onze Sportvereniging Zeijen toch financieel steunen. Dan kunt u online loten kopen (http://clubactie.nl/actie/sportverenigingzeyen)

Dit jaar is er de mogelijkheid om een SUPERLOT te kopen. Een speciaal lot dat € 150,- kost, speciaal voor kleine sponsoring en mensen met een super SVZ-hart, of een groepje mensen die op deze manier willen proberen om een mooi feestje voor de club binnen te halen en tevens de club te sponsoren. Ook hiervan gaat 80% naar onze clubkas, dit is dus €120,- per verkocht superlot. Onder alle verkochte SUPERLOTEN wordt een aparte trekking verricht. De koper van het SUPERLOT maakt natuurlijk 50x kans op de hoofdprijs van € 100.000,- belastingvrij, maar daarnaast maakt hij kans om voor zijn club een superprijs te winnen: Het Grote Clubfeest t.w.v. €5.000. Een unieke feestavond bij en voor onze club!

Wij hopen op uw bijdrage.

Bestuur SVZ


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ jaarvergadering 2015

20-09-2015

Beste leden en ouders van leden,

Hiermee nodigen wij u uit om op vrijdag 25 september 2015 de algemene ledenvergadering van S.V.Z. bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in MFA "de Zeijer Hoogte". Ubbenaseweg 7 te Zeijen, aanvang om 20.00 uur.

Voor de notulen van vorig jaar, de agenda, de bestuursamenstelling, het jaarverslag voetbal en het jaarverslag volleybal verwijzen wij u naar de pagina van SVZ >>

Net als voorgaande jaren nodigen wij ook de ouders van de jeugdleden uit om de vergadering bij te wonen en mee te praten over het gevoerde en te voeren beleid. Vertegenwoordigt u een jeugdlid dan heeft één ouder per jeugdlid stemrecht.

Graag tot ziens op vrijdag 25 september in de kantine van S.V.Z.

Namens het bestuur van S.V.Z,

Jacob Noord


Lees meer op Zeijen.nu »

Stratenvolleybaltoernooi 2015

26-08-2015

Vorig jaar voor het eerst in het nieuwe MFA De Zeijer Hoogte. Dat was zeker geslaag te noemen. Daarom ook dit jaar maar weer het stratenvolleybaltoernooi.

Het is dit jaar op 9 en 10 oktober.

Dus geef je op met een team uit je straat en doe mee met dit sportieve en gezellige evenement.

Maximaal 10 teams, bestaande uit minimaal drie dames, aangevuld met dames en/of heren, kunnen zich voor een ontspannen potje volleybal bij mij aanmelden. De minimum leeftijd om mee te doen is 15 jaar.

• De kosten per team bedragen: € 12,00.
• Aanmelding uiterlijk 1 oktober 2015.

Voor informatie en/of aanmelding kun je terecht bij:

Ella Wever
Min. Cremerstraat 2
9491 TJ Zeijen
0592-291613


Lees meer op Zeijen.nu »

De SVZ gymnastiek begint weer

17-08-2015
Hallo allemaal,

De zomervakantie is al bijna weer voorbij. Op maandag 17 augustus 2015 is de 1e schooldag. Ook de gymnastiek begint dan weer. Meester Joop heeft vorig seizoen met goed gevolg een cursus Nijntje bewegen gedaan. Speciaal gericht op de jongsten, waar in Zeijen al een paar jaar les aangeven wordt. Afgelopen seizoen hadden we diplomagym, met alleen maar geslaagden. We sloten het seizoen af in het zwembad in Vries. Het was toen mooi weer, dus we hadden een goede opkomst. We hebben tot nu toe 2 groepen: Peuters/kleuters en Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool.
In beide groepen is nog plek voor nieuwe leden. Je kunt 4 keer meedoen om te kijken of het je bevalt. Daarna beslis je of je gymlid wordt.

We gymmen op de maandagmiddag;

Peuters/kleuters 15.30-16.30
Vanaf groep 3 16.30-17.30

Ik wens jullie veel sportief plezier.

Alie Takens, Contactouder gym


Lees meer op Zeijen.nu »

Start SVZ 1 seizoen 2015 – 2016

11-08-2015

Vanaf 2 augustus is SVZ 1 bezig met het nieuwe seizoen.
Inmiddels zijn er een aantal oefenwedstrijden gepland en ook de data van de bekerwedstrijden zijn bekend.
Voor alle voetballiefhebbers van Zeijen, hierbij alle data op een rij:

Datum Locatie Aanvang
9-8-2015 Oefen: FC Assen – SVZ Assen 16.00 uur
13-8-2015 Oefen: LEO – SVZ Loon 19.30 uur
18-8-2015 Oefen: HZVV 2 – SVZ Hoogeveen 19.30 uur
23-8-2015 Beker: Actief – SVZ Eelde 14.00 uur
27-8-2015 Beker: SVZ – Vako Zeijen 18.45 uur
30-8-2015 Beker: SVZ – ZFC Zuidlaren Zeijen 14.00 uur
6-9-2015 Competitie: Meeden – SVZ Meeden 14.00 uur

Dat de heren het serieus aanpakken is duidelijk. Op 14, 15 en 16 augustus is er zelfs een trainingskamp op Ameland belegd.


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

10-08-2015

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd:

De jaarcontributie juli 2015 – juni 2016 (Senioren € 143,- Junioren € 92,-) wordt op 26 augustus 2015 geïncasseerd;
De halfjaarcontributie juli- december 2015 (Senioren €71,50 Junioren €46,-) wordt op 27 augustus 2015 geïncasseerd;
De kwartaalcontributie juli – september 2015 (Senioren € 35,75 Junioren € 23,- ) wordt op 28 augustus 2015 geïncasseerd;

Zoals in de algemene ledenvergadering van september 2014 is beslist, zal tegelijk met de bovenvermelde contributies ook een extra jaarlijkse bijdrage van €15,- van elk actief senior lid geïncasseerd worden als een verplichte deelname aan de Grote Club Actie . Elk actief senior lid ontvangt 5 Grote Club Actie loten. Hij / zij mag zelf beslissen of hij of zij de loten houdt of verkoopt aan familieleden of anderen.

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Roger Parkins, SVZ Ledenadministratie, E-mail:


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ Dames 1 mag trots zijn op de geleverde prestatie

14-06-2015

Klik op meer voor hun verhaal!


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ Familietoernooi

11-06-2015

Afgelopen zaterdag was het een heerlijke voetbaldag. Die dag organiseerde de afdeling voetbal van SVZ het Rabobank jeugdtoernooi en het familietoernooi met aansluitend een barbecue. s'Ochtends waren dik tweehonderd kinderen aanwezig om met elkaar te voetballen. De omstandigheden waren perfect en de teams waren aan elkaar gewaagd. Van SVZ hebben F1 en de C-Junioren hun poule gewonnen. s'Middags waren er tien teams van voetballers en hun familie. Erg gezellig met voetbal voor jong en oud. Team Portugal ging er met de winst vandoor. Na het familietoernooi streden de jeugdleden van SVZ voetballers om de penaltybokaal, de winnaars waren Luuk, Lars, Rosa, Lotte en Tom. Daarna was het tijd voor de BBQ. Het moment voor Martijn om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Daarna was het nog lang gezellig.

Klik op MEER-> voor een uitgebreid fotoverslag.


Lees meer op Zeijen.nu »

Nog meer kampioenen

2-06-2015

De F-jes zijn vanmiddag kampioen geworden.

Na de wedstrijd zaten ze allemaal in de kleedkamer van het MFA te wachten tot zij ook mochten lasergamen.

Een mooie gelegenheid om ze alvast op de foto te zetten


Lees meer op Zeijen.nu »

Laatste wedstrijd dames SVZ

27-05-2015

De dames van SVZ 1 spelen donderdagavond hun laatst wedstrijd. Het 1ste seizoen en gelijk het kampioenschap binnen gehaald.
Kom deze dames nog 1x aanmoedigen!!!

Donderdag 28 mei 2015 om 20.00 uur
Sportpark Zeijen
SVZ dames 1 - Actief


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ RABO-Jeugdtoernooi

20-05-2015

SVZ RABO-Jeugdtoernooi

Op 6 juni organiseert de afdeling jeugdvoetbal als afsluiting van het seizoen het SVZ RABOjeugdtoernooi en aansluitend het familietoernooi. 's Ochtends vanaf 10.00 uur nemen 250 kinderen van 20 teams deel aan ons toernooi. Op het trainingsveld zullen de F-team en de E-teams voetballen. De C-teams spelen tegelijkertijd op het hoofdveld. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en willen er een gezellige dag van maken waar iedereen van harte welkom is om onze teams aan te moedigen en 's middags mee te doen.


Lees meer op Zeijen.nu »

Kampioen filmpje SVZ1

12-05-2015

.: Zeijen.nu Video Speler :.


Lees meer op Zeijen.nu »

Foto's kampioensteams SVZ

30-04-2015

SVZ 1 is kampioen. In een speciale kampioensuitgave van het programmaboekje zijn foto's van alle voorgaande kampioensteams met hun namen afgedrukt. Deze zijn ook ingestuurd naar Historisch Zeijen.nu.

http://historisch.zeijen.nu/sportvereniging/voetbal/kampioensfotos-svz-1

Nu heeft SVZ in haar bestaan veel kampioensteams en kampioenen gekend bij de verschillende takken van sport. Heb je een teamfoto met een verhaal en namen, stuur het naar de website. Zo maken we de historie weer wat completer.


Lees meer op Zeijen.nu »

SVZ kampioen!!!

29-04-2015

Voor de 6de keer in de historie is SVZ 1 kampioen geworden. Voor aanvang van de wedstrijd was al duidelijk dat de titel SVZ niet meer kon ontgaan. Door gelijkspel van de directe tegenstander Kloosterburen op donderdag 23 april was het kampioenschap al een feit, Deze wetenschap maakte dat er allerlei kampioensacties op touw waren gezet.
Zo knalde voor de wedstrijd het vuurwerk en was er een kampioenseditie van het programma uitgegeven. Onder grote belangstelling van de trouwe supportersschare deed SVZ in de wedstrijd zijn sportieve plicht en won met 6 – 0 van de directe concurrent Kloosterburen.
Na de wedstrijd was er tijd voor de huldiging op het veld. Het team en de supporters werden door onze voorzitter Pieter Landman toegesproken en de kampioensschaal werd uitgereikt. Na de felicitaties van onder meer de KNVB werd het team met de begeleiding in het zonnetje gezet door het bestuur van de MFA, ouders en de vele supporters.
Vervolgens verplaatsten de feestelijkheden zich van het veld naar het MFA en daarna naar café Hingstman. Tot in de kleine uurtjes werd er gevierd, gedanst en gezongen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige dag.

Namens het voetbalbestuur


Lees meer op Zeijen.nu »Terug