Gedragscode

Gedragscode voor spelers, begeleiders, ouders en bestuursleden

Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor de spelers, de begeleiders, de ouders en de bestuursleden zelf. Zo willen we er aan bijdragen dat elke speler die bescherming en veiligheid vindt binnen de vereniging, die hij/zij nodig heeft om zich (op sportief gebied) te kunnen ontwikkelen.

Onze uitgangspunten:

 1. We sporten met elkaar, sporten doe je samen; ook met de tegenstander
 2. Als iemand zich onsportief gedraagt betekent dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan gedragen.
 3. Als de scheidsrechter een fout maakt dan respecteren we dat; ook hij is een mens.
 4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 5. Sport is voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 6. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 7. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


Gedragsregels voor de (jeugd) spelers:

 1. We verwachten van iedere speler sportiviteit en teamgeest.
 2. Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar ook in het veld.
 3. Indien je niet kunt trainen/voetballen meld je je af bij de trainer of leider.
 4. Voor de training ben je minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 5. Bij wedstrijden ben je er op de tijd die is aangegeven in het Zeijer Kraantie.
 6. Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding.
 7. Je hebt respect voor de tegenstander, leid(st)ers en het publiek.
 8. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter ook al ben je het er niet mee eens.
 9. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van anderen, wordt niet geaccepteerd.
 10. Je betaalt in principe zelf een boete naar aanleiding van een gele of rode kaart.
 11. Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken.
 12. Je laat geen rommel achter in de kleedkamer.
 13. Na een training of wedstrijd wordt in principe gedoucht.


Aandachtspunt voor trainers en leiders:

Voor elk team zijn er 2 sleutels beschikbaar voor het materialenhok en het ballenhok. Deze sleutel wordt uitgereikt na plaatsing van een handtekening voor ontvangst. Aan het eind van het seizoen worden de sleutels weer ingeleverd. Als de sleutel naar iemand anders moet kun je dit regelen via de beheer van de MFA. Bij verlies van de sleutel moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de beheerder van de MFA.Terug