Kledingreglement

KLEDINGREGLEMENT

De kleding is eigendom van de vereniging. Aan het begin van het seizoen deelt de leider de kleding aan de spelers uit. Aangezien de wedstrijdkleding eigendom is van SVZ, is het goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

Reglement

 1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van SVZ worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het Jeugdbestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is gegeven.
 2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
 3. Zonder toestemming van het Jeugdbestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.
 4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie bijlage) gewassen te worden. Indien, door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie.
 5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie.
 6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 7. Wanneer tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler (Zie Vergoedingsregeling).
 8. Indien men tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door SVZ verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij je leider. Zolang de kleding niet ingeleverd is, loopt de contributie door.
 9. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie


Wasvoorschrift

 1. De kleding dient binnenste buiten gekeerd gewassen te worden
 2. Wassen bij een temperatuur van max. 40 graden Celsius
 3. Nooit chemisch laten reinigen
 4. Niet strijken
 5. Wasmiddel zonder bleekmiddel gebruiken

Veel gestelde vragen

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?
Meldt bij de leider dat je kleding te klein is. In overleg met de kledingcommissie regelt de leider nieuwe kleding voor je

Krijg ik restitutie van de kledinghuur als ik tussentijds stop met voetballen?
Nee, je krijgt geen restitutie.

Waarom staan er geen rugnummers op de shirts?
Er staan geen rugnummers op de shirts omdat er dan altijd geruild kan worden wanneer het shirt te klein/ groot is. Wanneer er per team rugnummers op staan loop je de kans dat je moet spelen in een niet passend shirt. Alleen teams die op een niveau spelen waar het door de KNVB verplicht is, spelen met rugnummers.

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?

Neem direct contact op met je leider en meld wat er kapot is. De leider regelt dit dan verder met de kledingcommissie.

Mijn kleding is zoek
Meldt aan je leider wat je kwijt bent. Neem contact op met je leider met de melding wat er kwijt is. De leider/ kledingcommissie maakt dan een afspraak met je. Nieuwe kleding is tegen contante betaling te verkrijgen bij de kledingcommissie. Zie vergoedingsregeling

Ik ben mijn trainingsbroek en/of trainingsjack kwijt
Vraag eerst aan je ploeggenoten of zij jouw broek of jack ook gevonden hebben. Je vertelt je teamgenoten dat je een broek en/of jack kwijt bent. Wordt de broek of jack niet gevonden dan dient er een heel nieuw trainingspak vergoed te worden. Het deel wat nog in je bezit is, mag je houden. Zie vergoedingsregeling.

Ik stop met voetballen bij SVZ. Wat doe ik met mijn kleding?
Je levert je kleding in bij de leider van je team. Zolang de kleding niet ingeleverd is, loopt de contributie door.

Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de eigenaar lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider of kledingcommissie.

Wat doe ik aan tijdens de training?
Tijdens de trainingen wordt je geacht in je eigen kleding te trainen. Er mag geen wedstrijdkleding en/of SVZ trainingspak gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers.

Mag ik een slidingbroek aan?
De KNVB heeft per 1 augustus 1993 slidingbroeken toegestaan mits deze dezelfde kleur hebben als de korte broek van het clubtenue. Voor SVZ betekent dit dat alleen zwarte slidingbroeken zijn toegestaan.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Neem contact op met je leider. Hij/ zij speelt de vraag door naar het bestuur. Die zorgt er dan voor dat je antwoord op je vraag krijgt.

Kleding vergoedingsregeling

Voor zoekgeraakte of voor door eigen toedoen beschadigde kleding zullen nu onderstaande prijzen gehanteerd worden. Na contante betaling zal de kledingcommissie vervangend materiaal leveren. De kosten zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten en worden bij prijsverhogingen geïndexeerd.


Kosten kleding (seizoen 2014-2015)

Shirt € 21,-
Broekje € 10,-
Kousen € 8,-
Trainingspak klein € 40,-
Trainingspak groot € 50,-
Tas klein € 18,-
Tas groot € 22,50
Keepertenue € 30,-

Seizoen 2014 - 2015
SVZ bestuurTerug