Het verhaal van Alie de Vries

Gym en Dans rond de eeuwwisseling

Toen ik de gymnastieklessen in 2000 ging geven, was er al een tijdje geen gymnastiek voor de jeugd in Zeijen. Dhr. Homan had een punt gezet achter zijn lange loopbaan als gymnastiekdocent. Daarmee werd ook een, niet te evenaren tijdperk afgesloten. Vanaf dat moment zijn de gymnastiekuitvoeringen in een ander jasje gestoken. Het gymnastiek-lied heeft plaats gemaakt voor wat modernere marsjes (uit de doos van Disneymuziek) en was de uitvoering niet langer op het podium maar in de zaal. Maar er werd ook nog trouw vastgehouden aan oude gewoonten, zoals het dragen van de S.V.Z.- vlag (die altijd zoek was). En ieder jaar was er discussie over wel of geen tribune en ‘waar horen de emblemen: links of rechts????’.

Als ik terug kijk, is dat met enige nostalgie, naar de gezelligheid en lol tijdens en na de uitvoeringen, bijvoorbeeld toen er iemand van de oude garde nog even op de ‘brug’ zijn oefeningen deed of het moment dat de vaders en moeders op een ‘eenwieler’ door de gymzaal probeerden de balans te houden. Hoe later op de avond, hoe beter het ze afging.

Vanaf 2002 zijn er een aantal gymnastiekjuffen geweest die het stokje overnamen, waaronder: Juf Marlies. Uiteindelijk heeft meester Bert een aantal jaren de gymnastieklessen verzorgd, ook op school.

Ik bleef als ouder betrokken, samen met andere ouders vormden we het bestuur voor de afdeling ‘gymnastiek en dans’ en zorgden o.a. voor de bezetting, de roosters, materialen, speciale activiteiten e.d.

6 jaar zat ik in het hoofdbestuur van S.V.Z. voor de afdeling Gym & Dans. In de loop der jaren was er een afsplitsing binnen de Gymnastiek-afdeling en is er een afdeling ‘Turnen’ opgestart. Deze afdeling heeft Bean Slotboom overgenomen.  Gea Fledderus heeft Gymnastiek en Dans overgenomen.

   Terug